Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over onze manier van werken vinden we dat oprecht vervelend. We hopen dat u het kunt oplossen met de medewerker die uw opdrachten uitvoert. U kunt met onze medewerkers contact opnemen of deze een e-mail sturen waarin u uitlegt waarover u niet tevreden bent.

Klacht indienen

Lukt het niet om een samen een goede oplossing te vinden dan kunt u een klacht bij ons indienen. Een formeel ingediende klacht wordt binnen ons kantoor behandeld door Jente Veenstra.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u bijvoorbeeld vindt dat een medewerker niet fatsoenlijk is geweest of dat u niet correct te woord bent gestaan. Ook kunt u een klacht indienen als u geen juiste informatie hebt gekregen, u lang heeft moeten wachten op informatie of misschien helemaal geen informatie heeft ontvangen.

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk altijd uw eigen gegevens (naam, adres, telefoonnummer) in de brief of e-mail te vermelden. Daarnaast dient duidelijk de datum te worden vermeld waarop u de klacht indient, samen met een duidelijke omschrijving van de klacht. Als u graag wilt dat de directie een gesprek met u voert over de klacht dan kunt u vragen of u mag worden gehoord.

Als u alles goed heeft beschreven kunt u de klacht sturen naar:

StudioJente
t.a.v. J. L. Veenstra
Weverswâl 10B
9243 JL Bakkeveen
E-mail: info@studiojente.nl

U kunt een klacht ook indienen via het onderstaande klachtenformulier.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. We proberen de behandeling van uw klacht binnen 14 dagen af te ronden.